Kennisbank

arrow
Kan ik ook een volmacht of levenstestament regelen?
Een zogenaamd levenstestament of volmacht regelt u op www.nulevenstestament.nl. Het is slim om het levenstestament te regelen omdat u daarmee vastlegt wie u mag vertegenwoordigen als u zelf niet meer uw belangen kunt behartigen (bijvoorbeeld door dementie of een ongeval). Dit is namelijk niet automatisch uw partner. Heeft u geen levenstestament dan moet een rechterlijke procedure worden gevolgd om bijvoorbeeld de gezamenlijke koopwoning te kunnen verkopen.

Een levenstestament of volmacht is altijd een aparte akte. Een levenstestament werkt immers tijdens leven en een testament na overlijden. www.nulevenstestament.nl
arrow
Is NuTestament getest door de Consumentenbond?
NuTestament is zeer uitvoerig beoordeeld door de consumentenbond in de geldgids van december 2015, auteur Barbara van der Est.

NuTestament wordt door de consumentenbond onder andere geprezen vanwege de keuzemogelijkheden. Over online regelen van je testament zegt de consumentenbond "Veel mensen willen hun nalatenschap perfect regelen en doen niets. Onnodig want een testament opstellen via internet is vrij makkelijk en niet duur." En "Veel situaties zijn helemaal niet zo ingewikkeld dat een op maat gesneden testament nodig is".
arrow
Buitenlandse nationaliteit, hoe verder?
Wij stellen als voorwaarde dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Maar vaak kun je ook bij ons terecht als je een buitenlandse nationaliteit hebt, mits je:
1. de Nederlandse taal vloeiend beheerst.
2. geen vermogen hebt in het buitenland.
3. in Nederland woont.

Als je aan deze voorwaarden voldoet dan hoeft alleen de rechtskeuze-clausule in de akte te worden aangepast. Dit is een technisch punt. Neem even contact met ons op dan vragen wij aan de notaris dit aan te passen. De additionele kosten hiervoor bedragen meestal 25 euro.
arrow
Kan ik hier ook mijn levenstestament regelen?
Een levenstestament kan ook eenvoudig online worden geregeld op www.nulevenstestament.nl.
arrow
Kan ik ook alleen een samenlevingscontract regelen zonder testament?
Ja, dat kan als je geen kinderen hebt op de website www.nusamenlevingscontract.nl
arrow
Ik voldoe niet aan de voorwaarden voor een NuTestament
Als je niet aan de voorwaarden voldoet voor een NuTestament (bijvoorbeeld omdat je gezin is samengesteld), dan kun je je testament helaas niet via NuTestament regelen. Wel kun je ons een mail sturen via het contactformulier (vragen@nutestament.nl) waarin je aangeeft wat je telefoonnummer is en je woonplaats. Wij sturen deze gegevens dan door naar een bij NuTestament aangesloten notaris in de buurt. De notaris neemt dan vrijblijvend contact met je op om te bespreken wat je kunt regelen en wat de kosten daarvan zijn. Dit gaat verder geheel buiten NuTestament om. Hou er wel rekening mee dat de kosten van maatwerk vrijwel altijd een stuk hoger zijn dan de kosten van een testament via NuTestament.
arrow
Waarom heb ik een testament nodig?
Als je geen testament laat maken, laat je de verdeling van je erfenis volledig over aan de wet. Je bepaalt dan niet zelf wat naar wie toe gaat, dat doet de wetgever voor je. Belangrijke redenen om je testament op te stellen zijn om je partner te laten erven (als je niet bent getrouwd of geregistreerd partner bent) of om de voogdij over je kinderen vastleggen. Als je als alleenstaande anderen dan enkel je familie wilt laten erven, heb je ook altijd een testament nodig.
Wat je verder in je testament regelt bij NuTestament lees je als je invult wat je leefsituatie is en of je wel of geen kinderen hebt. In de kennisbank/woordenboek/testament wordt ook uitgebreid ingegaan op wat in het testament kan worden geregeld.
arrow
Kan ik het testament voor iemand anders regelen/invullen?
Nee, de testateur (degene van wie het testament is) dient zelf online de vragen te beantwoorden. Als dat niet lukt of mogelijk is, is dat een indicatie dat een online testament niet geschikt is voor deze persoon, maar maatwerk nodig is.

De testateur dient zelf de online vragen door te nemen en de toelichtingen bij deze vragen. Het gaat immers om zijn of haar testament. Bij het email-adres dient het email-adres van de testateur te worden ingevuld. De testateur dient de concepten te bestuderen voordat het bezoek aan de notaris plaatsvindt. De notaris wil contact leggen met de testateur voor het maken van een afspraak. Tijdens het passeren zal de notaris naar alle waarschijnlijkheid niet toestaan dat derden daarbij aanwezig zijn.

Bij enig vermoeden dat het testament niet overeenkomt met de eigen wil van de testateur, zal het testament niet worden gepasseerd.
arrow
Testament van voor 2003
Als er sprake is van een testament dat dateert van voor 2003, dan is het goed om het testament te actualiseren. Uw oude testament zal geen AWBZ clausule of opvullegaat bevatten.
arrow
Wel of geen kinderen invullen als de kinderen meerderjarig zijn en/of niet meer thuis wonen?
Ook als je kinderen meerderjarig zijn of niet meer thuis wonen, vul je in dat je kinderen hebt. Immers ook meerderjarige kinderen erven van hun ouders. Voorts is het opvullegaat van belang voor gezinnen met kinderen, waarbij het er niet toe doet wat de leeftijd van de kinderen is. De clausules voogdij en bewind zijn optioneel. In de vragenmodule kan daar dan worden aangegeven dit niet te willen regelen.