Privacy

De persoonsgegevens die jij invoert bij de beantwoording van de vragen worden verwerkt voor het maken van jouw testament. NuTestament wist jouw persoonsgegevens onmiddellijk automatisch als je onze website verlaat zonder op de pauzeknop te klikken. Jouw antwoorden op de vragen worden dus niet opgeslagen tenzij je daar zelf voor kiest. Druk je op de pauzeknop, dan ontvang je per email een hyperlink. Je gegevens worden dan bewaard totdat je op de link in je email klikt. Klik je niet binnen drie weken op de hyperlink, dan verwijdert ons systeem automatisch alle door jou ingevoerde gegevens. Alleen jijzelf hebt toegang tot de door jou ingevulde antwoorden. NuTestament kan in geen geval tot de persoon herleidbare gegevens inzien. NuTestament bewaart geen testamenten en ook geen concepten. Na de betaling worden het door jou opgestelde concept, de door jou ingevoerde antwoorden en een toelichting op wat je hebt geregeld automatisch verstuurd naar de door jou gekozen notaris (in word) en naar jouzelf (in PDF). Jouw gegevens worden vervolgens direct automatisch verwijderd uit het systeem zodat verder niemand de ingevoerde persoonsgegevens of jouw testament kan inzien. Na ondertekening bij de notaris, gaat een exemplaar in de kluis van de notaris. Jij krijgt een gewaarmerkte kopie (afschrift). Daarnaast registreert de notaris jouw testament in het Centraal Testamenten Register.

NuTestament is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.